Epass

Apply For E-Pass Maharashtra

महत्वाच्या सूचना

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दि 31 ऑगस्ट 2020 परिशिष्ट 2 मधील मुद्दा क्र 4.5 नुसार अंतर जिल्हा व अंतर राज्य प्रवासासाठी इ पास ची आवश्यकता नाही